Diakoneo – o nas: nasze wartości, nasza wizja

Diakoneo to jedna z największych instytucji opieki zdrowotnej i społecznej w Niemczech.Jako organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Neuendettelsau we Frankonii Diakoneo towarzyszy ludziom, którzy w swojej sytuacji życiowej szukają zaufanego wsparcia. W ponad 200 placówkach w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Polsce oferujemy kompleksowe usługi z zakresu wychowania, edukacji, zdrowia, opieki, mieszkania, asysty, pracy i duchowości.

Wizja Diakoneo

Z przekonaniem pracujemy na rzecz pomyślnej i inkluzywnej przyszłości, w której nasze społeczeństwo cechuje humanitarność i szacunek, przekształcając nasz świat w miejsce, w którym dobrze się żyje.

Misja Diakoneo

Misja Diakoneo wyraźnie pokazuje, co reprezentujemy. Jest ona podzielona na cztery obszary:

 1. „Pracujemy dla ludzi”
 2. „Realizujemy wartości chrześcijańskie”
 3. „Dbamy o nowoczesną kulturę pracy” 
 4. „Inspirujemy na zewnątrz”

Pracujemy dla ludzi

Naszym najważniejszym zadaniem jest służba na rzecz bliźnich. Istotą naszych działań jest skuteczne wspieranie ich na ważnych etapach życia i w szczególnych sytuacjach. Nasza więź daje nam siłę, jakiej potrzebujemy w naszej pracy.

Realizujemy wartości chrześcijańskie

Miłość bliźniego i wiara w nienaruszalną godność każdego człowieka są naszą motywacją. Angażujemy się na rzecz naszych klientów, pacjentów, podopiecznych i mieszkańców. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania pokojowego i inkluzywnego świata, rozpowszechniając te ważne zasady.

Dbamy o nowoczesną kulturę pracy

Szacunek i otwarta komunikacja stanowią podstawy naszej pracy. Działamy z poczuciem odpowiedzialności własnej, w zrównoważony sposób, dynamicznie i zawsze skupiając się na potrzebach ludzi, dla których pracujemy. Krytykę wyrażamy w sposób konstruktywny, na pierwszym planie stawiając rozwiązania.

Inspirujemy na zewnątrz

Świadczymy nieodzowną służbę na rzecz społeczeństwa i dajemy impulsy do dalszego rozwoju. Uosabiamy nasze wartości i zasady nowoczesnego przedsiębiorstwa socjalnego. Naszym motorem jest zapał i pasja naszych pracowników.

Diakoneo w liczbach

 • około 10000 pracowników
 • ponad 200 placówek w 
  • Bawarii 
  • Badenii-Wirtembergii
  • Polsce 
 • międzynarodowa sieć
 • obroty: ok. 650 mln euro

Co oferuje Diakoneo?

Diakoneo wspiera dzieci, młodzież i młodych dorosłych w rozwoju ich osobowości. Przekazujemy wartości, które pomagają im postrzegać się jako część naszego zróżnicowanego społeczeństwa. Naszą kompleksową ofertą edukacyjną otwieramy szereg perspektyw w zakresie kształcenia i nauki zawodów społecznych.


Jako jeden z największych duszpasterskich ośrodków kształcenia w Niemczech Diakoneo oferuje opiekę w licznych żłobkach, przedszkolach i świetlicach dla dzieci oraz placówkach przygotowania szkolnego. Diakoneo prowadzi również szereg szkół ogólnokształcących i zawodowych.


Do obszaru działalności Diakoneo w zakresie kształcenia należy ponad 60 placówek, zatrudniających około 1300 osób. Placówki dziennej opieki nad dziećmi oferują miejsce dla 2000 dzieci, a do naszych szkół uczęszczają ponad 4000 uczniów.


Placówki oświatowe znajdują się w Bawarii, Środkowej Frankonii, Górnej Frankonii, aż po Schwäbisch Hall w Badenii-Wirtembergii.

Służymy pomocą osobom z niepełnosprawnością i wspieramy je na ich indywidualnej, opartej na samodecydowaniu drodze życia. Dzięki swojej zdecentralizowanej i specjalistycznej ofercie Diakoneo umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze społeczeństwem i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.


Jest to możliwe dzięki naszej rozproszonej strukturze i wyspecjalizowanym rozwiązaniom. Obejmują one ośrodki mieszkaniowe, warsztaty i oferty spędzania wolnego czasu.
W swoich 12 oddziałach Diakoneo oferuje wspólne mieszkania oraz otwartą pomoc i mieszkania wspomagane. W siedmiu oddziałach ofertę uzupełniają warsztaty, ośrodki wsparcia i placówki dziennej opieki nad seniorami.


Ośrodki znajdują się na terenie Bawarii, w regionie Średniej i Górnej Frankonii oraz Szwabii i w regionie Schwäbisch Hall w Badenii-Wirtembergii.

Diakoneo posiada kompleksową i zróżnicowaną ofertę doradztwa, opieki i pielęgnacji dla seniorów. Koncentrujemy się przy tym na indywidualnych potrzebach i poszczególnych osobach.


Nasza oferta obejmuje opiekę stacjonarną w placówkach opiekuńczych lub alternatywnych formach mieszkania, częściowo stacjonarną opiekę dzienną i opiekę ambulatoryjną, aż po ambulatoryjną ofertę specjalistyczną i doradztwo.


W Diakoneo seniorzy mają do wyboru 23 placówki opiekuńcze, pięć domów dla seniorów, pięć kompleksów mieszkaniowych i dwa wspólne obiekty mieszkaniowe z opieką ambulatoryjną. Do tego dochodzi dziewięć placówek opieki ambulatoryjnej w 33 lokalizacjach.


Oferta stacjonarna, częściowo stacjonarna i ambulatoryjna jest dostępna w regionach Frankonii Środkowej, Norymbergi i Schwäbisch Hall w Badenii-Wirtembergii. Międzynarodową sieć ośrodków Diakoneo uzupełniają trzy placówki dla seniorów w Polsce.

Ambicją zespołu klinik Diakoneo jest indywidualne i kompleksowe leczenie naszych pacjentów – od narodzin aż po schyłek życia.
Placówka Diak-Klinikum w Schwäbisch Hall to ośrodek opieki centralnej i Akademicki Szpital Kliniczny Uniwersytetu w Heidelbergu, obejmujący 23 kliniki i instytuty.Wśród naszych placówek opieki zdrowotnej są zapewniające podstawową pomoc medyczną szpitale o profilu ogólnym w Neuendettelsau i Schwabach, renomowana klinika dziecięca i jeden z największych szpitali położniczych w Niemczech – Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik w Norymberdze, a także specjalistyczny szpital chorób płuc – Rangauklinik w Ansbach.

Zespół klinik oferuje łącznie 1250 łóżek i wykorzystuje efekt synergii w zakresie medycyny, opieki i zarządzania.
Szpitale i kliniki znajdują się w Norymberdze, Schwabach, Neuendettelsau, Ansbach i Schwäbisch Hall.
Dodatkowo Diakoneo prowadzi trzy Medyczne Centra Opieki (MVZ) w Ansbach, Norymberdze i Neuendettelsau.

Diakoneo oferuje stabilne miejsca pracy z atrakcyjnymi korzyściami dla ponad 10 000 osób w takich dziedzinach, jak edukacja, służba zdrowia, opieka, mieszkalnictwo, asysta, praca i duchowość: umożliwiamy dbanie o formę fizyczną i dobre samopoczucie, oferujemy szkolenia i dokształcanie zawodowe oraz wiele więcej!
kariery w Diakoneo (niemiecki)